Haoqun Jiang

Special guest

Haoqun JIANG, "qun" pronounced somewhat like "chin". @vuejs / @vite_js core team member. Full-time open source.

Haoqun Jiang has been a guest on 1 episode.